Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

21:23

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 17 2018

21:22
7227 5199 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:40
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
11:40
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
11:39
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:38
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viabreatheslow123 breatheslow123

May 13 2018

22:18
2459 74af 500
Reposted fromyikes yikes viaoxygenium oxygenium

May 10 2018

15:09

May 07 2018

11:12
0910 7e03 500
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viamefir mefir

April 30 2018

21:59
4614 8245 500
Reposted fromwiksz wiksz viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:56
4615 8847 500
Reposted fromwiksz wiksz viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2018

19:16
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium

April 16 2018

10:39
5720 e6f9 500
Reposted fromgrandma grandma viaphilomath philomath

April 15 2018

19:06
9712 0f89 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaoxygenium oxygenium
17:32
Czy dostałaś kiedyś wszystko, czego pragnęłaś? I wtedy zrozumiałaś, że nie o to ci chodziło?
— Neil Gaiman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:27
Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:27
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:24
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:17

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoxygenium oxygenium

April 12 2018

09:30
Reposted fromDennkost Dennkost viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl