Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

18:34
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94

October 12 2017

07:15

October 07 2017

05:49
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamoai moai

October 05 2017

15:19
15:18
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"

October 03 2017

15:11
0559 1c22 500
Reposted fromstrzepy strzepy viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 28 2017

21:00
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai

September 25 2017

18:56
Reposted frombluuu bluuu
15:56
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
15:54
0332 a1ac 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
15:54
4623 4385 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamoai moai

September 19 2017

19:21
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94

September 11 2017

20:47
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 vianaturalginger naturalginger

September 01 2017

19:28

August 01 2017

18:25
4080 2249
Reposted fromweightless weightless viaMonia94 Monia94

July 30 2017

13:03
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaMonia94 Monia94
12:59
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
12:56
3618 4d78

July 25 2017

17:17

July 17 2017

19:53
7847 eff1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl