Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

19:15
2717 f7ba

November 11 2017

22:14
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viatresigarette tresigarette
21:45
0761 3579 500

November 09 2017

20:40
2779 491b
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 06 2017

17:25
2632 3939
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:25
2626 dee4 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 01 2017

22:46
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viabreatheslow123 breatheslow123

October 23 2017

17:12
9788 7665
Reposted fromlaters laters viaMonia94 Monia94

October 17 2017

18:34
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94

October 12 2017

07:15

October 07 2017

05:49
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamoai moai

October 05 2017

15:19
15:18
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"

October 03 2017

15:11
0559 1c22 500
Reposted fromstrzepy strzepy viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 28 2017

21:00
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai

September 25 2017

18:56
Reposted frombluuu bluuu
15:56
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
15:54
0332 a1ac 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
15:54
4623 4385 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamoai moai

September 19 2017

19:21
Reposted frombluuu bluuu viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl