Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

18:25
4080 2249
Reposted fromweightless weightless viaMonia94 Monia94

July 30 2017

13:03
6249 0375 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaMonia94 Monia94
12:59
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
12:56
3618 4d78

July 25 2017

17:17

July 17 2017

19:53
7847 eff1

July 15 2017

19:35

July 13 2017

19:00
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 27 2017

20:24

June 24 2017

16:48

June 22 2017

18:19
7118 4044

June 20 2017

18:43
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa

June 19 2017

18:18

June 09 2017

21:17
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viastarryeyed starryeyed
21:10
21:08
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
20:43

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

20:39
1238 bfea
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viameem meem

May 23 2017

20:04
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
20:04
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl