Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

18:19
7118 4044

June 20 2017

18:43
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa

June 19 2017

18:18

June 09 2017

21:17
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viastarryeyed starryeyed
21:10
21:08
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
20:43

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viabrzask brzask
20:39
1238 bfea
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viameem meem

May 23 2017

20:04
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
20:04
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera

May 19 2017

20:34
9304 1f22 500
Reposted fromvivrevieavecamour vivrevieavecamour viamefir mefir

May 07 2017

21:36
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viasalami salami

May 05 2017

19:37
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaphilomath philomath
19:35
19:21
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaphilomath philomath

May 02 2017

19:39
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viamisery misery
19:33
8100 fcf1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 02 2017

18:49
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viamywonderland mywonderland

March 26 2017

12:20
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate

March 22 2017

22:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl