Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

17:23
5028 36a1

March 10 2018

21:56
Masz w oczach coś, co sprawia, że ile razy w nie spojrzę, tyle razy zaczynam się o ciebie martwić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 06 2018

14:26

February 23 2018

19:33
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viabreatheslow123 breatheslow123
19:29
14:10
1684 a3bc 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 01 2018

16:03

January 31 2018

20:43
6398 1ceb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai

January 30 2018

21:14
0455 01c4 500

January 26 2018

09:17
3114 eee6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

January 25 2018

23:55
23:43
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
23:00

January 24 2018

17:45
Reposted frombluuu bluuu

January 18 2018

22:27
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendotermiczna endotermiczna
22:19
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 17 2018

18:55
9630 0d1f

January 16 2018

14:30
11:28
0833 425c
Reposted fromPugsyLover PugsyLover vianikotyna nikotyna

January 12 2018

09:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl